Algemene informatie

 

Rechtsvorm                       Stichting

Statutaire naam                 Stichting Moskee El imaan

Adres:                               IJssellaan 2, 8223 DA Lelystad

Oprichting:                         06-05-1987

Laatste aktewijziging:       19-04-1994

KV nummer:                       41023988

RSIN:                                 806753754

Samenvatting

 


بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اَله وصحبه أجمعين

 

 

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,

 

In dit Beleidsplan treft u de ambities en de visie van het bestuur van de Moskee El Imaan voor de komende jaren aan. Het bestuur van de moskee El Imaan is per juni 2023 met een overgrote meerderheid door de gemeenschap herkozen. Hiermee heeft het bestuur het vertrouwen van de achterban gekregen om de ingezette koers te continueren.

 

Het gaat hier om de onderstaande prioriteiten te weten:

 

1.       De aanschaf van een kavel van 5.100 m2 grond voor de nieuwbouw van een nieuw Islamitisch centrum;

2.       De realisatie van een islamitische begraafplaats met eeuwigdurend grafrust;

3.       Kennis en educatie;

4.       Versterken gemeenschapsbanden;

5.       Intensiveren samenwerking (lokale)partners;

6.       Zichtbaarheid Moskee;

7.       Financiën.

 

Het bestuur onderstreept het feit dat sommige doelstellingen pas gerealiseerd kunnen worden als we de beschikking hebben over de nodige resources zoals capaciteit, instrumenten en middelen. De toekomstige plannen moeten met de financiën in samenhang worden bezien. Temeer omdat de financiën sterk afhankelijk zijn van giften en (periodieke) donaties/contributies waarmee onze moskee zichzelf in stand houdt. De moskee drijft daarnaast op vrijwilligers; zonder vrijwilligers is er geen moskee. We zijn sterk afhankelijk van onze gemeenschap en ander maatschappelijke partners.

 

Missie en visie

Hoewel het primaire doel van de Moskee de instandhouding van een gebedsruimte is, reikt de rol thans veel verder. Immers, de Moskee is niet alleen een plek om gezamenlijk het gebed te doen maar vooral ook een educatief, maatschappelijk, sociaal en cultureel epicentrum. Het wordt zowel gebruikt als ontmoetingsplaats, lesruimte en als plaats waar alle welzijnszaken van de samenleving besproken worden. De Moskee wil in brede zin de religieuze, educatieve, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims behartigen en informatie en kennis over de Islam verstrekken. De Islam, Quran en Sunnah van de profeet (Vrede Zij Met Hem) zijn het fundament waarop de werkwijze van de moskee is gebaseerd. De gemeenschap wordt aan de hand van deze normen, waarden en regels geïnformeerd, ondersteunt, en zo nodig begeleidt. De essentiële overtuigingen, de kernwaarden waar de moskee voor staat zijn: respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, transparantie en vertrouwen. De activiteiten van moskee hebben tot doel de voornoemde belangen te bevorderen door middel van het organiseren van religieus- educatieve, sociaal-culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de moskee telt 5 leden, naast de basistaken behorende bij de functies, zijn de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor portefeuilles als hieronder onderverdeeld. Op basis van deze portefeuilles zijn bestuursleden collegiaal verantwoordelijk voor de realisatie van het beleid. De leden van het bestuur zijn:

1.   Dhr. M. El Mennachi Voorzitter.

2.   Dhr. E. H. Boulouize, Secretaris.

3.   Dhr. O.  Ben El Aouad, Penningmeester.

4.   Dhr. J. Aarbaj, vice Penningmeester.

5.   Dhr. M. Stittou, Algemeen bestuurslid.


ANBI vermogen

De stichting moskee El Imaan heeft met ingang van 1 januari 2023 weer een ANBI-status. 

Het ANBI vermogen bedraagt per 31 december 2023 € 167.485.

Jaarverslag Moskee El Imaan.pdf
Beleidsplan.pdf